Velg en side

Arkitekter skisserer og utformer både møbler, bygninger og infrastruktur til landskap eller byer. Dette arbeidet krever naturligvis nøye planlegging, og det er en stor jobb å designe nye konstruksjoner. Arkitekter kan også restaurere så vel som transformere allerede eksisterende bygninger. Som arkitekt er det også viktig å være både løsningsorientert og kreativ. De fleste arkitekter har en mastergrad i arkitektur eller sivilarkitekteksamen.

I Norge er det en voksende trend at folk kjøper seg arkitekt-tegnede boliger (og designmøbler for så vidt), og det finnes mange kjente og dyktige arkitekter her til lands, som for eksempel Sverre Fehn, Heinrich Ernst Schirmer, Christian Norberg-Schulz og Hans Linstow. Vi skal nå se litt nærmere på et par av disse arkitektene, og noen av de flotte konstruksjonene de står bak.

Sverre Fehn

Olav Sverre Fehn, også bare kalt Sverre Fehn, er blant Norges mest kjente arkitekter på internasjonalt nivå. Fehn ble født i 1924 på Kongsberg, og gikk bort i 2009. Sverre Fehn hadde sin egen arkitektpraksis i Oslo, og var i tillegg til dette professor på Arkitekthøgskolen fra 1971-1995. Fehns stil beskrives gjerne som «poetisk modernisme», og bygningene hans er preget av rette linjer og minimalisme.

Blant Fehns mest anerkjente arbeider finner vi Norsk Bremuseum i Fjærland, Villa Busk i Bamble, Hedmarksmuseet på Hamar, og Villa Schreiner i Oslo. Bygget som gjorde Fehn kjent på internasjonalt nivå, var imidlertid konkurransen han vant om å få tegne den nordiske paviljongen til Venezia. Resultatet ble så bra at det gjorde Fehns navn kjent verden over, når han var bare 34 år gammel.

Heinrich Ernst Schirmer

Arkitekten Heinrich Ernst Schirmer ble født 1814 i Leipzig, Tyskland, men jobbet som arkitekt i Norge fra 1838 til 1883. Schirmer utdannet seg ved kunstakademiet i Dresden, så vel som på kunstakademiet i München, og var således en velutdannet mann. Arkitekten engasjerte seg i en rekke norske prosjekter, og bidro blant annet i utarbeidelsen av Det kongelige slott i Oslo (da Christiania), samt byggingen av flere kirker.

Schirmer bidro også til flere monumentale bygg, samt restaureringen av Nidarosdomen i Trondheim. Enkelte beskriver Schirmer som Norges kanskje viktigste arkitekt, i hvert fall fra 1800-tallet. Arkitekten blir også beskrevet som uvanlig produktiv, ettersom han har en lang rekke viktige bygninger på merittlisten. Schirmers stil kan betegnes som verdig og monumental, og arkitekten var spesielt glad i tårn – noe som kan sees på blant annet Botsfengselet.