Velg en side

Norsk arkitektur byr på en god blanding av mange ulike stiler, med inspirasjon fra ulike epoker gjennom historien. Det finnes et stort utvalg av ulike bygg gjennom vårt langstrakte land, og det finnes en god miks av tradisjonelle tre- og murhus til mer moderne funkishus. Spesielt romantikken og nasjonalismen hadde stor innflytelse på norsk arkitektur, noe denne artikkelen skal se nærmere på.

Romantikken dominerte Europas kunst og kultur fra sent på 1700-tallet og gjennom første halvdel av 1800-tallet. Etter dette oppstod nasjonalromantikken (også kalt Heidelbergromantikk) i Tyskland på 1800-tallet, og denne retningen spredde seg fort til Norge – spesielt innen arkitektur. I Norge varte perioden fra ca. 1840 til 1855–1865, og i løpet av denne perioden ble mange grasiøse bygg designet og bygget rundt i Norge.

Hva gikk denne stilen ut på?

I arkitekturen kan nasjonalromantikk ses på som en samlebetegnelse av flere stilarter. Med inspirasjons fra nasjonalromantikken fra Tyskland begynte mange arkitekter å designe klassiske, industrielle «red-brick buildings», altså mursteinhus, i en gjenopplevelse av middelalderstil. Men som en motvekt eller reaksjon på tysk klassisistisk pussarkitektur, kjennetegnes også større bygninger fra denne perioden ved bruk av grovhugget stein (råkopp). Typisk er praktfulle og detaljerte steinbygg.

I norsk trearkitektur ble sveitserstilen veldig populær fra 1860–årene. I tillegg til nye bygg i denne stilen, fikk mange eldre hus «sveitserpåbygg» med blant annet verandaer og inngangspartier. Videre fra nasjonalromantikken gikk arkitekturen en ny retning, med dragestil og jugend på 1900–tallet. Her var fokus igjen på norsk byggeskikk, med blant annet dyremotiver fra vikingtiden og stavkirkedekor for å symbolisere det norske.

Kjente bygg

Det finnes mange kjente bygg fra denne tidsperioden i dag. Ulefos hovedgård er et godt eksempel, samt det norske slottet som ble ekstremt viktig etter 1814. Trondhjem Sparebank er også et godt eksempel på et grasiøst og flott steinhus. Bygget ble oppført i årene 1880–82, og arkitektene bak mesterverket var H. E. Schirmer og A.F.W. von Hanno. Det ble også bygget privatboliger i denne stilen.

Som du kan se fra disse eksemplene, finnes det i dag mange eksempler på bygg designet med inspirasjon fra romantikkens og nasjonalromantikken, eller som en motvekt til det tyske som ble stort på denne tiden. Videre gikk det mot praktfulle trehus med utsmykninger, før det gikk tilbake mot mur og stein i nybarokken på tidlig 1900–tallet. Stilene er mange og varierte, og fortsatt synlige i dag.